"होली" की अवतरण में अंतर

छो
date 2020
(सुधार)
छो (date 2020)
| date2018 = शुक, 2 मार्च
| date2019 = बियफे, 21 मार्च
| date2020 =सोमार, 9 मार्च
| celebrations = एक रात पहिले: होलिका जरावल<br/>(सम्मत फूँकल<br/>होली के दिन: एक दूसरा पर रंग-[[अबीर]] फेंकल, नाच-गाना, तिहवार पर बने वाला पकवान खाइल।<ref name=ht/>
| frequency = सालाना
70,244

संपादन सभ