no-2Denne brukeren/brukaren har god kjennskap til norsk.