पर्यावरण बिज्ञान एगो नया जमाना क बिज्ञान हवे जेवना में पर्यावरण कइसे काम करेला, मनुष्य आ पर्यावरण क संबंध का बा, आ पर्यावरण के मनुष्य कइसे नुकसान पहुँचावत बा आ एकर कइसे मैनेजमेंट कइल जा सकेला, एही कुल क अध्ययन कइल जाला।