यहाँ राखिएको देवनागरी लेख्ने व्यवस्था वर्णको उच्चारणको रोमन लेखाईमा आधारित छ। तलको तालिकामा देब्रेपट्टीको सूचिमा भएका देवनागरी अक्षर लेख्न सूचिको दाहिनेपट्टी भएका रोमन अक्षरलाई किवोर्डमा थिच्नुहोला। याद गर्नुहोला, ठूला र साना रोमन अक्षरहरुले छुट्टाछुट्टै काम गर्छन् र सँगै भएका सबै रोमन अक्षर थिँचेपछि मात्र त्यसको पूर्ण देवनागरी नतिजा आउँछ। (जस्तै: am = अम् हुन्छ भने aM = अं, त्यस्तै sh = श् र shh = ष्)। यो व्यबस्था मुख्यतया ॐकार जोशीको गमभनमा आधारित छ।