1940 ग्रेगरियन कैलेंडर के एगो अधिबरिस बा।

नोअक्द्फ्नक्फ्द्जक्ल्फ्जस्द्ज्क्लस्ज्क्;फक्ल्ज्;स्दफ्

अज्ञात तिथि का घटनासंपादन

जनमसंपादन

जनवरी-मार्चसंपादन

हस्चुइगस्फ्ह्ग्कद्फ्ह्

अप्रैल-जूनसंपादन

जुलाई-सितंबरसंपादन

अक्टूबर-दिसंबरसंपादन

निधनसंपादन

जनवरी-मार्चसंपादन

अप्रैल-जूनसंपादन

जुलाई-सितंबरसंपादन

अक्टूबर-दिसंबरसंपादन