2012 ग्रेगरियन कैलेंडर के एगो अधिबरिस बा।

घटना संपादन

जनवरी-मार्च संपादन

थोक्क ले.. एम् अनुकुन्तुन्नरु रअ मीरु.. भन्गू पेत्ति थन्था .. अतर्थम् अय्यिन्धा???

अप्रैल-जून संपादन

जुलाई-सितंबर संपादन

अक्टूबर-दिसंबर संपादन

अज्ञात तिथि का घटना संपादन

== जनम

==

जनवरी-मार्च संपादन

अप्रैल-जून संपादन

जुलाई-सितंबर संपादन

अक्टूबर-दिसंबर संपादन

निधन संपादन

जनवरी-मार्च संपादन

अप्रैल-जून संपादन

जुलाई-सितंबर संपादन

अक्टूबर-दिसंबर संपादन