2012 ग्रेगरियन कैलेंडर के एगो अधिबरिस बा।

घटनासंपादन

जनवरी-मार्चसंपादन

थोक्क ले.. एम् अनुकुन्तुन्नरु रअ मीरु.. भन्गू पेत्ति थन्था .. अतर्थम् अय्यिन्धा???

अप्रैल-जूनसंपादन

जुलाई-सितंबरसंपादन

अक्टूबर-दिसंबरसंपादन

अज्ञात तिथि का घटनासंपादन

== जनम

==

जनवरी-मार्चसंपादन

अप्रैल-जूनसंपादन

जुलाई-सितंबरसंपादन

अक्टूबर-दिसंबरसंपादन

निधनसंपादन

जनवरी-मार्चसंपादन

अप्रैल-जूनसंपादन

जुलाई-सितंबरसंपादन

अक्टूबर-दिसंबरसंपादन