डिजिटल चीज पहिचानक

(Doi (identifier) से अनुप्रेषित)

डिजिटल चीज पहिचानक इलेक्ट्रौनिक डाकुमेंट के पहिचान करे वाला सिस्टम हवे।

Digital object identifier
DOI logo.svg
छोट नाँव DOI
सुरू भइल 2000 (2000)
संगठन
जे मैनेज करे ला
International DOI Foundation
उदाहरण 10.1000/182
वेबसाइट www.doi.org